Reklama a prezentace Vaší firmy prostřednictvím moderních technologií

  • Oslovte své zákazníky díky novému rozměru reklamy
  • Jedinečný poměr cena/výkon
  • Interaktivní charakter - nepřetržitá slideshow
  • Reklama je prezentována pomocí nejmodernějších monitorů – Digital Signage (DS)
  • Více jak 130 000 zobrazení měsíčně
  • Obrazovky jsou umístěny tam, kde jsou lidé reklamě více otevřeni
  • Váš potenciální zákazník nemusí reklamu aktivně vyhledávat. Stačí jeho návštěva v centru a reklama ho nemine.
    Denně OC Atrium Flora navštíví cca 32 000 lidí.

   Prohlášení Covid 19:

V případě zavření obchodního centra či podstatného omezení jeho provozu se provozovatel zavazuje poskytnout objednateli kompenzaci spočívající v poskytnutí náhradního plnění (tj. reklamní spoty budou odvysílány v nejbližším následujícím termínu či po vzájemné dohodě).                                                                                                                                                                                  

OC Atrium Flora - Krátká videoukázka

Ve třech patrech tohoto centra je strategicky rozmístěno celkem 16 reklamních obrazovek
o úhlopříčce 128 cm, které přehrávají statické vizuály, flash animace či videosoubory.
Obrazovky jsou v provozu denně od 8:00 do 22:00 hodin.

Efektivní a přesně cílená reklama
v OC Atrium Flora již od roku 2015

slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5